Ziyaretçi Defteri

defter.gen.al ziyaretçi defteri reklamsız, ücretsiz ve kullanımı kolay bir hizmettir. Ziyaretçi defteri hizmeti, konuk defteri ya da misafir defteri olarak da adlandırılmaktadır.

Örnek ziyaretçi defterinden ve kullanabileceğiniz temaları görebilir ve ziyaretçi defteri servisimizi inceleyebilirsiniz.

Örnek ziyaretçi defterinin yönetim paneline girmek için soldaki giriş formunda

kullanıcı adı : demo
parola : demo1

olarak giriş yapın.

Ziyaretçi defteri hizmetimizden faydalanmak için buraya tıklayıp üye olun!


Ziyaretçi defterlerine eklenen son mesajlar

 • Kənan AYDINOĞLU
  MƏNİM NİGAHIMI POZDU TƏBİƏT Mənim nigahımı pozdu təbiət, Köklədi simləri xeyir-şər üstə. Sənə-məzar boyda yeraltı zülmət, Qurulu ev qoydu mənə yer üstə. Beləcə ayırdı o, payımızı, Pozdu bu qanuni nigahımızı. Qoruya-qoruya saxladığımız, Axırda nə oldu?-adi bir kağız. Arada ağlayan bir məhəbbətdir, Yastığöın müqəddəs, yerin müqəddəs. Dövlət vəsiqəsi rəsmi sənəddir. Möhürü, imzası bir şeyə dəyməz Son mənzil deyirlər, mən orda gördüm, Nədir sənlə gedib, sənsiz qayıtmaq. Kağızı qorudum, səni itirdim, İndi səni məndən qoruyur torpaq… FAMİLİMLƏ ÜZ-ÜZƏ Qəbirlərin içində Sadə bir qəbir sənin. Familim mənimkidir, Ad sənin, ömür sənin. Nə uşaqlar var idi, nə indiki vəzifəm, nə evim, nə ünvanım, nə indiki ad-sanım. Kəbin kağızımıza Yazıldın iki oldum. Ancaq səninki oldum. Indi sənin yanında Səni haraylayıram. Familimlə üz-üzə Dayanıb ağayıram, Səni haraylayıram.
 • Kənan AYDINOĞLU
  * * * Yuxun qaçdı evdə yata bilmədin, torpaqda yat, torpaq quzum, a laylay. Gizli-gizli ufuldadın, inlədin, Oyaq qalan yuxusuzum, a laylay. Güzgü kimi zərif idi gül üzün, insafdımı torpaq altda çürüsün?! Duman gəlsin qəbristanı bürüsün, duman sənə örpək olsun, a laylay, Torpaq sənə döşək olsun, a laylay. Yanımdaydın, yaşayırdıq bir babat, yuxularda gah doğmasan, gah da yad. Ayılıram-nə sən varsan, nə həyat. Yuxularda görüşənim, a laylay. Yaxın ikən gen düşənim, a laylay. Laylay dedim,beşik dedim məzara, daş gətirdik, saldıq səni hasara. Ha yalvardım, ha çağırdım ay Sa…ra!.. Darıxanda həyanımız, a laylay, Ayrı düşən ünvanımız, a laylay. DAŞI SEVMƏLİYİK BİZ İNDƏN BELƏ Gül gətirdim, çiçək qoydum üstünə, Gül sənindi, yer sənindi, sən mənim. Sara Yenə qəbristana düşübdü yolum, Daş yonur, qum tökür burda ustalar. Anana baş daşı qoyurlar oğlum, Səndən xatirədi məndən yadigar Oğlundan,ərindən… Son borcumuzdu, Qalan borclarımız bir yan qalsın. O, həyat aşiqi, o, yer qızıydı, Qoy ondan yer üstə nişanə qalsın. Həyatda bir sirr var, inan, ay oğul, Bu sirr açılmayıb qədimdən belə. Daşdan yonulubdu anan, ay oğul, Daşı sevməliyik biz indən belə. Nə deyim, sağ olsun heykəltəraşı, Gör necədüz verib o gözü, qaşı. Saçları örpəyin altından çıxıb, Tək nəfəs verməyi yadından çıxıb. Bu sirdi, gör necə dəyişir insan, tanınır, tanınmır… yaxşı bax, oğlum. Mənim daş qadınım, sənin daş anan Bizi qoymayacaq daşlaşaq, oğlum.
 • Kənan AYDINOĞLU
  QOYMARAM Gedin deyin Xançobana, Gəlməsin bu il Muğana. Muğan batıb nahaq qana apardı sellər Saranı. bir gülər üzlü balanı.. Nəbati Gedin deyin Nərimana, Sıxır məni xəstəxan,. Xəstəxana batıb qana. aparır sellər Saranı. eşitsin ellər Saranı. Sara Dözmün azalıb, nə olub yenə, Belə görməmişdim, ay Sara, səni. Oxuma yanımda qəm mahnısını, Qoymaram bu ellər apara səni, Özüm aparacam gör hara, səni. Yenə bir çəməndə süfrə açarıq, Yemlik yığa-yığa arxı aşarıq. Bir az qocalmışıq, cavanlaşarıq. Bir az dincələrik bulaqlar üstə, Quşlar mahnı deyər budaqlar üstə. Biz ömür sürümüşük ləyaqət ilə, Biz həyat görmüşük nə minnət ilə. Ev-eşik qurumuşuq əziyyət ilə, Bir-bir daş üstünə biz daş qoymuşuq, Bir halal yastığa biz baş qoymuşuq. Axşam teatrda qoşa oturaq, Gündüz artistlərə şən məclis quraq, Hələ “Pompey” durur, biz də bərk duraq, Onu bu səhnədə görək, ay Sara, Bir az səbrin olsun gərək, ay Sara. Hələ nə görmüşük biz bu dünyada, Quş havada yaşar, balıq dəryada. Yağışlar, küləklər döyüb səhrada, Dünya düzəngahmış, heç bilməmşəm, Sənə sıığınmışam, Sara dümişəm. Dözmün azalıb, həyatım mənim, Belə görməmişdim, ay Sara, səni. Oxuma yanımda qəm mahnısını, Qoymaram bu ellər apara səni, Özüm aparacam dağlara, səni.
 • Kənan AYDINOĞLU
  MƏN Kimsə salam verdi mənə rəhm ilə, Allahın nə yazıq bəndəsiyəm mən. Tüstüsüz yandım mən odlar içində, təndirin küt gedən kündəsiyəm mən. Məndən inciməsin dostlar, tanışlar, daha yadlaşıbdı doğma baxışlar. Ey əsən küləklər, yağan yağışlar, tökülün üstümə dözəsiyəm mən. Yatır süfrəmizə çörək gətirən, ailə yükünü təkcə götürən, Mən boynu büküyəm, o köks ötürən, Yeganə arxası, kimsəsiəym mən. Qadındır hər evin isti nəfəsi, qadın anadırsa-yoxdur əvəzi. Ağırdı ananın ağır xəstəsi. atayam, ananın xəstəsiəym mən. Bəlkə bədbəxtlərin təzəsiəym mən. AY HƏKİM Ağzın bəd xəbərə açıldı sənin, Sonra necə güldün, necə, ay həkim. Səsin ürəyimə sancıldı sənin, Həkimlik buydumu səncə, ay həkim. Sən güldün, yanında ssusub ağladım, Yenə ümidimi sənə bağladım. Sağ ikən insana mən yas saxladım, Verdin əməyimi heçə, ay həkim. Bir qapı bağladın, yüz qapı açdım, Qızışn soyuğunda ölkə dolaşdım. Həkimin əlindən həkimə qaçdım, Hanı diplomuyun gücü, ay həkim. Xəstənin yaleyi ilgəkdi pünhan, Həkimin əlləri düymə bağlayan. Sən bir qəbristanlıq insan qırmısan, Bir elmi dərəcə üçün, ay həkim. Qəbula gələndə bivaxt düşmüşəm, Bu evdən-eşikdən uzaq düşmüşəm. Mən sənin əlindən qaçaq düşmüşəm, Həkimləri seçə-seçə, ay həkim, Şəhər-şəhər, küçə-küçə, ay həkim.
 • Kənan AYDINOĞLU
  Salam! Sabahınız xeyir! Necəsiniz? Xalq şairi Nəriman Həsənzadə haqqında hazırladığınız sayt diqqətəlayiqdir və humanist addımdır. ÜRƏYİM ANANI İSTƏYİR, QIZIM Ürəyim ananı istəyir, qızım, sən yaşa dünyada qəmsiz, kədərsiz. Bir səs qulağıma döz deyir, qızım, Mən dözdüm, yaş ötdü məndən xəbərsiz. Qaşlarım qaradı, saçlarım ağdı, təbiət şəklimi çəkir yenidən. Hamı bu dünyada qocalacaqdı amma tək qocalmaq dərd verir hərdən. “Dağlar” deyə-deyə mən dağ şamışam, Hanı tale dostum, ürəkdən gülən?! Dünyada yaşayıb dünyalaşmışam, dünyayla düz gəlmir daha mən deyən. Daddım acısını şirin həyatın, Hələ bu acıdan doyan olmayıb. Qızım, qardaşınla sən olmasayadın,- deyərdim, dünyada ana olmayıb. Mən işdən çıxanda eybi yox,-dedim,- dəyirman dünyadı, çarxa düşmüşəm. Özümünkü bilib fəxr elədiyim, arxadan vuranda arxa düşmüşm. Mən qisas almadım yaşadı düşmən, ilhamda, sənətdə axırdaydılar. Qisası aldım mən yalnız özümdən,- böyüklər də gördüm, çox xırdaydılar, ilhamda, sənətdə axırdaydılar. Daha yaş artdıqca, səbrim azalır, yaş yaşdı… neyləsən yaş əyir, qızım. Qadınsız-ata da anasız qalır, ürəyim ananı istəyir, qızım,

Ziyaretçi defterinin özellikleri

Kolay ve basit: Oldukça kolay kullanılabilir bir arayüzü vardır.

Onay: Ziyaretçi defterinize yazılan mesajlar isterseniz sizin onayınızdan sonra yayınlanır.

Spam koruması: Otomatik spam botlarına karşı güvenlik kodu uygulaması vardır.

İfadeler: Ziyaretçi defterinizde ifadeler kullanabilirsiniz.

Mesaj düzenleme: Defterinize yazılan mesajları düzenleyebilirsiniz.

Cevap: Defterinize yazılan mesajlara cevap verebilirsiniz.

Temalar: Ziyaretçi defterinizde çeşitli temalar kullanabilirsiniz.

Ek alanlar: "Ek alanlar" özelliği ile ziyaretçilerinizden sizin belirleyeceğiniz iki bilgiyi girmelerini isteyebilirsiniz. Örneğin; eposta, website, memleket, yaş veya sınıfı gibi.

Süre kısıtlaması: Bir ziyaretçinin belirlediğiniz süre boyunca sadece bir adet mesaj yazılmasına imkan tanır.

  © Defter.gen.al - Tüm Hakları Saklıdır.
Konular | Ziyaretçi Defteri Yardım | Haberler | Künye