Defter

lng  

 1. Likit (sıvı) doğalgaz
  (oguz35, 19-10-2010)
 2. Genel Özellikleri
  Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162°C ye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı faza geçer ve "Sıvı Doğal Gaz" (LNG) olarak adlandırılır.
  Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür.
  Bu sayede yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu durum, doğal gazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesini uygun hale getirmektedir.
  LNG'nin sıvı fazının özgül ağırlığı 0,46'dır. Yani ağırlığı suyunkine göre yaklaşık yarısıdır. Geometrik hacmi 1 m³ (1.000 lt) olan bir kaba doldurulan LNG nin ağırlığı 460 kg'dır.
  LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli değildir, korozif özelliği yoktur.
  LNG'nin gaz halinin hava içindeki karışım oranı %5 ile %15 arasında yanıcı ve parlayıcıdır.
  LNG, esas olarak %90 civarında bir oranda metandan (CH4) oluşur.
  Metan haricinde etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ağırlıklı olmak üzere diğer hidrokarbonları da ihtiva eden bir yakıt türü olan LNG, sıvılaştırma prosesi esnasında içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için boru hattı doğal gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yakıttır.
  (oguz35, 19-10-2010)
 3. Kullanım alanları
  LNG'nin başlıca kullanım sahaları:

  - Elektrik üretimi
  - Kızgın yağ eldesi
  - Sıcak hava eldesi
  - Metal işleme (döküm, ergitme, ısıl işlem vs.)
  - Sıcak su ve kızgın su eldesi
  - Buhar eldesi
  - Pişirme ve kurutma fırınları
  - Seramik ve cam sanayi
  (oguz35, 19-10-2010)
 4. LNG, enerji ihtiyacını farklı yakıtlar ile sağlayan yüksek yakıt tüketimine sahip tüm işletmeler için ilgili talimat, standart ve yönetmeliklerde belirtilen gerek ve yeter şartların sağlanması durumunda her işletmede kolaylıkla uygulanabilmektedir.

  LNG yüksek yanma verimi, temiz ve ekolojik yakıt özelliği, ekonomikliği ve güvenli/pratik kullanımı ile alternatif bir yakıt türüdür.

  Boru hattının ulaşamadığı yerlerdeki yüksek tüketim kapasiteli işletmelerin tüketim noktalarında aranan çevre dostu ve ekonomik bir enerji kaynağıdır
  (oguz35, 19-10-2010)


Siz de bu konu ile ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bunun için üye olmanız gerekmektedir. Üyelik ücretsizdir.